Installerat & Klart

 
 
Elarbeten
Dessa priser är före gröntekniksavdraget

Uppsäkring av elabonnemang
1200 kr

Kabel 5g 2,5 (över 5 meter) 100 kr per meter


Utbyggnad av elcentral, inomhus
1600 kr

Utbyggnad av elcentral, utomhus
1800 kr

Timkostnad vid tillkommande elarbeten
625 kr per timmeExtra håltagning i betong och tegel
150 kr per hål
Montering av kabelskydd på vägg
150 kr per meter