Installerat & Klart

 
 
Elarbeten

Uppsäkring av elabonnemang
1400 kr
Kabel 5g 2,5 (över 5 meter) 250 kr per meter


Utbyggnad av elcentral, inomhus
2600 kr

Utbyggnad av elcentral, utomhus
2800 kr

Timkostnad vid tillkommande elarbeten
575 kr per timmeExtra håltagning i betong och tegel
250 kr per hål
Montering av kabelskydd på vägg
300 kr per meter